top of page

Group

Public·44 members

Nơi này của Bến Tre nông dân rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường

Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay. Phổ quát hội viên trong chi hội thu nhập 2 - 3 tỷ đồng/năm trong khoảng kiểng mai vàng...", Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội trằn Văn Kha, thị trấn Vĩnh Thành, thị xã Chợ Lách, tỉnh giấc Bến Tre.Anh trằn Văn Kha coi sóc kiểng mai vàng tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre).

Thành công ban sơ

Năm 2009 cách trồng mai phôi, khi mới ra đời, “Tổ liên kết cung ứng mai vàng” chỉ với 16 thành viên (mỗi hộ là 1 thành viên) tại ấp Phú Hội. Trong 16 thành viên, có 10 thành viên là hộ nghèo. Sau 6 năm, tổ tăng lên 33 thành viên, trong ấy với 10 thành viên thoát nghèo vững bền. Diện tích cung cấp đạt 22 nghìn mét vuông, sản lượng trên 17 ngàn sản phẩm/năm.

Năm 2016, “Tổ kết liên cung ứng mai vàng” được đổi tên thành “Tổ hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội” sau này sở hữu tên “Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội”, sở hữu 43 thành viên. Diện tích cung cấp tăng lên gần 45 ngàn mét vuông.

Ông nai lưng Văn Kha - Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội phấn khởi: “Chúng tôi đang ra đời cho chi hội, đặt hết nhiệt huyết vào nghề cung ứng kiểng mai vàng.

Qua đấy, ngày càng đa dạng quý khách trong và ngoài tỉnh giấc ưa chuộng. Thương hiệu kiểng mai vàng của chi hội càng ngày càng lớn mạnh bền vững. Thu nhập trong khoảng kiểng mai vàng của 43 thành viên cũng nâng cao lên. Kế bên sản xuất kiểng mai tàn, hội viên trong chi hội còn cung ứng mai ghép”.Xem thêm: bán phôi mai vàng


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page