top of page

Group

Public·47 members

Nơi này của Bến Tre nông dân rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường


"Cái mới của chi hội là bán mai vàng tại vườn và bán qua mạng: Zalo, Facebook, Youtube… hiệu quả kinh tế rất cao. phổ biến hội viên trong chi hội thu nhập 2 - 3 tỷ đồng/năm từ kiểng mai vàng...", phôi mai vàng giá rẻ 2024. Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội trần Văn Kha, phố Vĩnh Thành, quận Chợ Lách, thức giấc Bến Tre.

Xem thêm: những vườn mai vàng.


Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội, xã Vĩnh Thành, thị xã Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) vừa đơn vị Đại hội cộng tác xã (HTX) Mai vàng Vĩnh Thành (ngày 11/11/2022). Đây là sự nỗ lực, quyết tâm sau 13 năm của chi hội từ lúc còn sở hữu tên “Tổ kết liên sản xuất mai vàng”. người mua sở hữu thể tham khảo thêm về Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page